Uczestnicy procesu budowlanego

Data dodania: 03.10.2016


Budowa domu to wielka inwestycja, która pochłania ogromne ilości czasu, pieniędzy i nerwów. Jednak większość właścicieli nowo wybudowanych domu zgodzi się, że trud włożony w cały proces budowlany zwraca się z nawiązką, w momencie, w którym budowa zostaje zakończona i można zamieszkać w wymarzonym, długo wyczekiwanym wnętrzu. Zanim jednak do tego dojdzie wiele osób ciężko pracuje nad tym, aby cała inwestycja zakończyła się sukcesem. Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego, jakie są prawa i obowiązki poszczególnych osób?

Prawo budowlane – uczestnicy procesu budowlanego

O tym kto jest uczestnikiem prawa budowlanego mówi rozdział 3 ustawy Prawo budowlane. Wśród osób, które mają określone obowiązki i prawa podczas trwania robót budowlanych wyróżniamy zatem: inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta oraz kierownika budowy.

Prawa i obowiązki inwestora

Inwestorem może być osoba prywatna lub podmiot gospodarczy, czyli w praktyce: przyszły właściciel budowanego obiektu lub najczęściej firma budowlana. Głównym obowiązkiem inwestora jest organizacja procesu budowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. Inwestor ma prawo wyznaczyć inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie reprezentował jego interesy na placu budowy oraz zobowiązać projektanta (zobacz: Studio AG Szczecin) do sprawowania nadzoru autorskiego.

Winter Polska

Prawa i obowiązki projektanta

Projektant obiektu to architekt, który opracował całą koncepcję zabudowy, a więc był głównym uczestnikiem procesu projektowania domów i innych obiektów, poprzedzającego bezpośrednio etap prac budowlanych.

Architekt ma obowiązek opracowania projektu budowlanego, między innymi zgodnie z warunkami zabudowy oraz zagospodarowaniem terenu. Musi też sprawować kontrolę nad realizacją przygotowanego przez siebie projektu, głównie pod względem spełnienia norm techniczno-budowlanych. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości projektant ma prawo zarządzić wstrzymanie prac budowlanych, przez wpis do dziennika budowy.

Prawa i obowiązki kierownika robót

Kierownik robót lub kierownik budowy to osoba odpowiadająca za proces budowlany od strony podwykonawcy, czyli ekipy pracowników budowlanych. Do jego podstawowych obowiązków należy koordynowanie realizacji założeń projektu, prowadzenie dokumentacji budowy oraz zabezpieczenie placu budowy.

Kierownik budowy ma także obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę prowadzonych prac. Kierownik budowy ma prawo wystąpić do inwestora z wnioskiem o zmianę rozwiązań projektowych, jeżeli uzna, ze obecne stwarzają zagrożenie lub, jeśli proponowane zmiany mogą usprawnić proces budowlany.

Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego

Jedną z osób, które również może uczestniczyć w procesie budowlanym jest inspektor nadzoru inwestorskiego. Funkcja ta musi być obowiązkowo sprawowana jedynie w przypadku wyjątkowo skomplikowanych lub zaawansowanych technologicznie projektów architektonicznych. Wtedy odpowiedni organ informuje o tej konieczności przy wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Natomiast w przypadku projektowania domów najczęściej trudno mówić o obowiązku prowadzenia nadzoru inwestorskiego – jest to w dużej mierze prawo inwestora, który z powodu braku czasu lub niedostatecznej wiedzy z zakresu budownictwa może zaangażować specjalistę o odpowiedniej wiedzy i kompetencjach do nadzorowania postępu prac. Inspektorem nadzoru inwestorskiego może być jedynie osoba, która posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (na przykład Studio AG Szczecin).